logo detektyw

Oferta

DLA KANCELARII PRAWNICZYCH, KOMORNIKÓW, UBEZPIECZYCIELI, BANKÓW I INSTYTUCJI:
- realizacja czynności, poszukiwanie dowodów w sprawach cywilnych, kryminalnych, gospodarczych i rodzinnych;
- poszukiwanie osób zaginionych, ukrywających się;
- poszukiwanie i ustalanie mienia, składników majątkowych;
- windykacja;
- wykrywanie oszustw i wyłudzeń odszkodowawczych oraz badanie ich okoliczności;
- weryfikacja pobieranych świadczeń ubezpieczeniowych i odszkodowań;
- wykrywanie oszustw ubezpieczeniowych, kredytowych;
- inne wynikające z bieżącej współpracy i potrzeb;
DLA OSÓB PRYWATNYCH:
- sprawy rozwodowe;
- sprawdzanie lojalności małżonków i osób bliskich;
- sprawy rodzinne;
- dyskretna kontrola rodzicielska dzieci i młodzieży;
- dyskretna kontrola opiekunów do dzieci;
- poszukiwanie osób zaginionych, ukrywających się;
- poszukiwania i ustalanie majątku;
- windykacja;
- sprawy cywilne, sprawy kryminalne, uzyskiwanie informacji i poszukiwanie dowodów,  obserwacja osób i miejsc;
wykrywanie urządzeń podsłuchowych i ukrytego monitoringu;
DLA BIZNESU:
- wywiad gospodarczy;
- sprawdzanie wiarygodności kontrahenta;
- sprawdzanie lojalności wspólników;
- wykrywanie nieuczciwej konkurencji;
- ochrona marki i tajemnicy handlowej;
- zbieranie informacji o pracownikach;
- kontrola pracowników, ich rzetelności i lojalności;
- weryfikacja niezdolności pracowników do pracy;
- poszukiwanie mienia, ustalanie majątku;
- windykacja;
- wykrywanie urządzeń podsłuchowych i ukrytego monitoringu;
- obserwacja osób i miejsc;

Wykonanie i projekt: nmedia.pl